Forældre & Regler

Forældre på sidelinjen:

DET ER SJOVT AT SPILLE FODBOLD... - når mor og far er MEDSPILLERE!!!

Tips:

Selvfølgelig er det ikke sjovt at tabe, men lad for alt i verden være med at tildele dommeren skylden for nederlaget. Du kan gøre meget - og du skal gøre det. En positiv adfærd fra din side er vigtig, hvis det skal være sjovt at spille fodbold.

 • Sæt fokus på spillet fremfor resultater, holdet kan godt have spillet godt, selv om det tabte.
 • Tænk på holdet fremfor hele tiden at fremhæve dit eget barn.
 • Kom med positive tilråb, ellers skal du bare tie stille. Hjælp andre forældre med at få samme holdning.
 • Glæd dig over, at dit barn er med på holdet i et forpligtende fællesskab.
 • Lad træneren styre holdet - selv om du har bedre overblik.

De 10 forældre bud:

 1. Mød op til træning og kamp - dit barn sætter pris på det.
 2. Forhold dig i ro på sidelinien - lad børnene spille.
 3. Ophold dig kun langs den ene sidelinie - og i god afstand til trænere og spillere.
 4. Respekter trænerens beslutninger - vær positiv og støttende.
 5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder.
 6. Skab god stemning ved kampene - byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe.
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke om resultatet.
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
 9. Bak op om holdets og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn.
 10. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke dig!! Roligan - hooligan? Som forældre vil I selvfølgelig jeres børn det bedste, og det kan I vise ved at være medlevende, klappende og positivt engagerede. Overlad trygt taktikken til træneren og kampens afvikling til dommeren. Spørg i Jeres klub om der er opstillet retningslinier omkring fodboldkampe og forældreadfærd. Hvis ikke så er det en god ide at få det gjort - det giver tryghed for alle parter. Husk! Det bedste, I kan komme i jeres barns fodboldtaske, er jeres positive interesse.

Kilde: SBU