Generalforsamling 2018

VSG&I's generalforsamling afholdes 19-2-2019 kl. 19:00 i VSG&I's klublokale i Vemmelevhallen. Dagsorden i følge vedtægterne.