Generalforsamling 2022

VSG&I afholdte den årlige generalforsamling for 2022, 21-2-2023 i VSG&I’s klublokale kl. 19:00

Finn Vedel Pedersen blev valgt som dirigent.

Ingen stemmetæller valgt.

Formand Olav Christensen holdt en kort årsberetning. Beretningen blev godkendt.

Regnskab:
Ingen fremmødte fra Fodbold. Alle regnskaber blev godkendt.

Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

 

Formand: Olav Christensen genvalgt.

Revision: Anne-Lise Henriksen blev genvalgt.
På grund af den sene udmeldelse om afvisning af genvalg fra den anden revisor er det ikke lykkedes at indstille en ny til denne post inden generalforsamlingen, en enig generalforsamling pålagde HB at få indstillet/valgt en ny revisor hurtigst muligt.

Evt.
Forslag fremsat under åbent sport arrangement, da der ikke kan vedtages noget under eventuelt, medtages dette forslag på dagsorden ved næste HB møde.

 

Generalforsamlingen afsluttedes 19:44, hvor Finn Vedel Pedersen takkede for god ro og orden.

Referent: Olav Christensen (formand)