Generalforsamling 2021

VSG&I afholdte den årlige generalforsamling for 2021, 22-2-2022 i VSG&I's klublokale kl. 19:00

Med 1 fremmødte.

Finn Vedel Pedersen blev valgt som dirigent.

Ingen stemmetæller valgt.

Næsteformand Olav Christensen holdt en kort årsberetning. Beretningen blev godkendt.

Regnskab:
Ingen fremmødte fra Fodbold. Alle regnskaber blev godkendt.

Indkomne forslag:
Grundet de mange år uden formand i VSG&I, fremlagde HB's ledelse følgende forslag til ændringer af vedtægterne, så  næstformands posten fjernes.
Forslag:

§ 5 Ledelse:
Stk. 1: Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af:

  1. Formand

  2. De i §6 anførte afdelingers formænd vælger i blandt sig 4 repræsentanter til ledelsen, ved første hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Underliggende paragraffer justeres i henhold til ovenstående.
Tirsdag 11 januar 2022

Ændrings forslag blev enstemmigt vedtaget og godkendes endeligt på ekstraordinær generalforsamling 9-3-2022 kl. 18:30 i VSG&I's klublokale kl. 18:30

Formand: Olav Christensen valgt.

Revision: Anne-Lise Henriksen og Bent Ehlers blev genvalgt.

Evt.
Intet!

Generalforsamlingen afsluttedes 19:27, hvor Finn Vedel Pedersen takkede for god ro og orden.

Referent: Olav Christensen (formand)

Der blev afholdt ekstra ordinær generalforsamling 9-3-2022 kl. 18:30, hvor ovenstående ændrings forslag blev endelig vedtaget.

Referent: Olav Christensen (formand)

Underskrift