Generalforsamling_2020

VSG&I afholdte den årlige generalforsamling for 2020, 15-6-2021 i VSG&I's klublokale kl. 19:00

Med 9 fremmødte.

Søren Hansen blev valgt som dirigent.

Ingen stemmetæller valgt.

Næsteformand Olav Christensen holdt en kort årsberetning. Beretningen blev godkendt.

Regnskab:
Ingen fremmødte repræsentant fra volleyball og Fitness. Alle regnskaber blev godkendt.

Indkomne forslag:
I forbindelse med VSG&I’s generalforsamling foreslås nedenstående ændringer til vedtægterne, for at lette det administrative arbejde for hovedbestyrelsen med hensyn til den dokumentation som pengeinstitutterne kræver på grund af loven om hvidvaskning.
Forslag:
§ 5 Ledelse
Stk. 1: Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af:
a) Formand
b) Næstformand
c) Formændene for de i § 6 anførte udvalg.
Punkt c) ændres til:
De i §6 anførte afdelingers formænd vælger i blandt sig 3 repræsentanter til ledelsen, ved første hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Denne sammensætning vil sikre at afdelingerne stadig har den afgørende ledelse.
Tirsdag 8 juni 2021
Olav Christensen
Næsteformand
VSG&I

Ændrings forslag blev enstemmigt vedtaget.

Formands valg: ingen opstillet, hvorfor ingen valgt.

Næstformand: Olav Christensen valgt.

Revision: Anne-Lise Henriksen og Bent Ehlers blev genvalgt.

Evt.
Søren Hansen opfordrede alle afdelinger til at være opmærksom på at ryde op i klublokalet efter anvendelse. 

Generalforsamlingen afsluttedes 19:55, hvor Søren Hansen takkede for god ro og orden.

Referent: Olav Christensen

 

Der blev afholdt ekstra ordinær generalforsamling 15-6-2021 kl. 19:56, hvor ovenstående ændrings forslag blev endelig vedtaget.

Referent:
Olav Christensen

SH
OC