Generalforsamling 2022

Generalforsamling afholdes 21 februar 2023 kl. 19:00 i VSG&I's klublokale, Vemmelevhallen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være næstformanden i hænde senest 8 dage før.